بهتر آن باشد كه سرّ دلبران            گفته آید در حدیث دیگران

مصاحبه با حضرت آيت الله حاج سيدعلي محمد دستغيب(مدّ ظلّه)

 

دریافت فايل صوتي

تاريخ مصاحبه: ۱۶/۰۹/۱۳۸۴