شیرخواره‌ای دارم که به شدّت به شیر من وابسته است و کارمند نیز هستم. آیا روزه بر من واجب است؟

من پسربچّه‌ شیرخواره ای دارم که به شدّت به شیر من وابسته است. در ضمن کارمند هم هستم و وقتی از سر کار می‌آیم، باید دائم در اختیار پسرم باشم. آیا امسال بر من واجب است که روزه بگیرم؟

 

چنانچه در اثر روزه، شیر شما کم شود، بعداً قضا کنید و روزه نروید؛ و یک مدّ طعام برای هر روز به فقیر بدهید.