بدهی 10 سال پیش خود را چگونه باید پرداخت کنم، مبلغ بیش‌تری لازم است؟

اینجانب حدود 10 سال پیش باید مبلغ 480 تومان به کسی بابت تایپ می‌دادم، ولی در آن روز چون پیدایش نکردم پرداخت نشد. حال به علّت رودربایستی موفّق به انجام نمی‌باشم. لطفاً راهنمایی کنید، آیا مبلغ بیش‌تری باید پرداخت کرد و چگونه؟

به حساب روز پرداخت کنید و اگر صاحبش را نمی‌شناسید، از طرف وی صدقه بدهید.