لطفاً نظر خود را در مورد وجوب خمس و چگونگی آن بر وام‌های دریافتی از بانک‌ها تشریح فرمایید.

وام خمس ندارد، مگر آن که وام نگه داشته شود. پس هر مقدار از آن که قسطش داده شد، در سر سال خمس دارد، البته اگر احتیاج به آن نداشته باشد.