آیا اقامه جماعت در مطاف جایز است؟

بسمه تعالی

 با عرض سلام و احترام

آیا تشکیل نماز جماعت در مطاف و مزاحمت برای طائفین و تعطیلی طواف ایشان جایز است؟

 

بسمه تعالی

اقامه نماز جماعت در مطاف که موجب مزاحمت برای طائفین و تعطیلی طواف می شود، جایز نیست.